1η ΥΠΕ - Αττικής

 

Προτάσεις 1η ΥΠΕ

Σχήμα 1

Στο Σχήμα 1 φαίνεται η κατάταξη των 43 Νοσοκομείων της Αττικής, χωρισμένων σε 9 ομάδες. Έχουμε περιλάβει τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα 4 νοσοκομεία του ΙΚΑ, το Ωνάσειο, Το Ερ. Ντυνάν, το Ευγενίδειο και το ΝΙΜΤΣ, τα οποία μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο σχεδιασμό του ΕΣΥ. Επίσης έχουμε σημειώσει την ανάγκη για τον προγραμματισμό τριών νοσοκομείων, ένα στην Αν. Αττική, το οποίο, προτείνεται να αντικαταστήσει το Ιπποκράτειο, ένα στη Β-Α Αττική σε αντικατάσταση του Αμ. Φλέμιγκ, και ένα στη Νότια Αττική σε αντικατάσταση του Ασκληπιείου Βούλας.

Με μπλε χρώμα τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως Κέντρα Κύκλου

Με κίτρινο χρώμα τα νοσοκομεία που αλλάζουν σκοπό και χρήση, ή συγχωνεύονται με άλλα

Με καφέ χρώμα τα νοσοκομεία που καταργούνται (τα ψυχιατρικά λόγω της πολιτικής της Αποασυλοποίησης)

Με μωβ χρώμα τα Πανεπιστημιακά για τα οποία απαιτείται ειδικός χειρισμός

Η επιλογή των 10 νοσοκομείων που προορίζονται για Κέντρα Κύκλων έγινε με κριτήριο το μέγεθός τους και τη γεωγραφική θέση τους (Τα δύο Νοσοκομεία Παίδων θεωρούνται ένα σύνολο με βάση την πρόταση για συλλειτουργία τους). Το σκεπτικό είναι ότι τα μεγάλα νοσοκομεία μπορούν να εξυπηρετήσουν τα μικρότερα σε διοικητικές λειτουργίες, αλλά, επίσης, διαθέτουν τις υποδομές ΤΕΠ που θα τους επιτρέψουν να παίξουν τον κεντρικό ρόλο τους ως κέντρα επειγόντων. Κατά το διάστημα της Διαβούλευσης, οι προϋποθέσεις αυτές θα εξετασθούν σε βάθος, ειδικά σε περιπτώσεις όπως το Τζάνειο και το Νίκαιας και του Αγίου Σάββα με το Ελπίς. Τα 10 αυτά νοσοκομεία συγκεντρώνουν το 50% περίπου του συνόλου των νοσηλευθέντων, των κλινών και των εργαζομένων , ενώ πραγματοποιούν το 60% των δαπανών, στο σύνολο των 44 νοσοκομείων της Αττικής.

Νοσοκομείο Κλίνες (κλειστή) % Αττικής Νοσηλευθέντες (κλειστή) % Αττικής Ιατροί % Αττικής Σύνολο Προσωπικού % Αττικής Συνολικές δαπάνες % Αττικής
Γεν. Νοσ. Ν. Ιωνίας Αγ. Όλγα 273 2,47 14.835 2,69 264 2,83 902 2,89 20.688.994 1,98
Γ.Ν.Α. Παίδων Π. & Α. Κυριακού 338 3,06 17.511 3,18 334 3,58 1.099 3,52 14.616.843 1,40
Γ.Ν.Α. Λαϊκό 484 4,38 28.061 4,48 525 5,62 1.448 4,64 79.587.820 7,62
Γεν. Νοσ. Αττικής ΚΑΤ 553 5,01 20.250 3,67 547 5,86 1.715 5,49 66.383.716 6,35
Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς 620 5,61 48.381 8,78 685 7,34 1.944 6,23 97.449.954 9,33
Γ.Ν. Παίδων Αγ. Σοφία 597 5,40 24.919 4,52 433 4,64 1.566 5,02 42.000.963 4,02
Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός 939 8,50 45.645 8,28 700 7,50 2.464 7,89 130.985.011 12,54
Παν. Γεν. Νος. Αττικόν 536 4,85 25.668 4,66 566 6,06 1.485 4,76 87.223.742 8,35
Γεν. Νοσ. Πειραιά Τζάνειο
455 4,12 24.324 4,41 413 4,42 1.394 4,47 30.921.737 2,96
Γεν. Αντικαρκ. Ογκολ. Νοσ. Αγ. Σάββας 346 3,13 9.537 1,73 277 2,97 973 3,12 45.115.049 4,32
Σύνολα 10 Νοσοκομείων στην Αττική 5.141 46,54 259.131 47,00 4.744 50,80 14.990 48,03 614.973.829 58,86
Βρίσκεστε εδώ: Home Προτάσεις σε επίπεδο ΥΠΕ 1η ΥΠΕ - Αττικής