6η ΥΠΕ - Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Ιονίου

 

Προτάσεις 6η ΥΠΕ

Σχήμα 1

Στο Σχήμα 1 φαίνεται η κατάταξη των 23 Νοσοκομείων της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος χωρισμένων σε 7 ομάδες.

Αν και τα νησιά της Κέρκυρας και της Λευκάδος ανήκουν στην παρούσα Περιφέρεια για λειτουργικούς λόγους τα νοσοκομεία τους έχουν υπαχθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (3η ΥΠΕ)

Με κόκκινη γραφή επισημαίνονται τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως Νοσοκομεία Έδρας ΥΠΕ

Με μπλε σκίαση επισημαίνονται τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως Κέντρα Κύκλου

Με κίτρινη σκίαση επισημαίνονται τα νοσοκομεία που αλλάζουν χρήση -σκοπό

Με καφέ σκίαση δεικνύονται τα νοσοκομεία που καταργούνται

Η επιλογή των 7 νοσοκομείων που προορίζονται για Κέντρα των Κύκλων τους έγινε με κριτήριο το μέγεθός τους και τη γεωγραφική θέση τους.

Κρίνεται σκόπιμη η λειτουργία μιρκών ΤΕΠ τα οποία θα στελεχώνονται από Χειρουργό και Παθολόγο (ή/και Επειγοντολόγο) σε 24ώρη βάση και σε όλα τα μικρά επαρχιακά νοσοκομεία εκτός από τα Κέντρα των Κύκλων όπου προτείνεται να λειτουργεί πλήρες αναπτυγμένο ΤΕΠ

Θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα της διατήρησης Κέντρων Υγείας, τα οποία βρίσκονται σε αστικές περιοχές με Νοσοκομεία ή και σε περιοχές με περισσότερα του ενός Κέντρα Υγείας.

  • Όσον αφορά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο θα πρέπει να γίνει η πλήρης εναρμόνιση με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης «Ψυχαργώς».
  • Η δραστηριότητα από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας
  • Η δραστηριότητα από το Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Δυτικής Ελλάδος, μεταφέρεται στο ΓΝ Πατρών ο Άγιος Ανδρέας και προτείνεται η μετατροπή του σε Νοσοκομείο Χρονίων Παθήσεων
  • Το ΓΝ Ναυπλίου αλλάζει χρήση και μετατρέπεται σε Νοσοκομείο Χρονίων Παθήσεων
  • Τα ΓΝ-ΚΥ Καλαβρύτων, Ληξουρίου, Κρεστενών διατηρούνται μόνο ως Κέντρα Υγείας
Βρίσκεστε εδώ: Home Προτάσεις σε επίπεδο ΥΠΕ 6η ΥΠΕ - Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας Ιονίου